Payment info:
Obrt Nakiros
vl. Ivan Nakir
oib:25283414121
Rovci7, Slatine 21224


Nakiros Euro & Kuna Account
IBAN: HR6123400091160488410
SWIFT (BIC):PBZGHR2X
Bank: Privredna Banka Zagreb ,
Bank adress: Trogir

Nakiros
vl. Ivan Nakir
OIB (VAT): 25283414121
Rovci 7, Slatine 21224


Euro Account
Bank Transfer: Iban: HR7124070003231468706
SWIFT (BIC): OTPVHR2X
Bank: OTP
Owner: Anka Nakir
Bank Address: Trogir


Paypal: nakir2@gmail.com

PAYPALme Here